Installation information

Installatie informatie

Volvo Penta is continu bezig met het ontwikkelen van haar producten en systemen. Een aantal van deze ontwikkelingen zal de scheepsbouwer ertoe zetten bepaalde aspecten van hun boten te wijzigen of te heroverwegen. Om dit proces te vereenvoudigen en nieuwe klanten van Volvo Penta te ondersteunen, zijn diverse handboeken beschikbaar. Deze laten tot in detail zien wat de beste manier is om Volvo Penta producten te installeren, met alles over het elektrische systeem, de motor en de aandrijving.
De handboeken dienen te worden geraadpleegd tijdens de ontwerp- en bouwfase van boten die worden voorzien van Volvo Penta motoren. Tot de overige hulpmiddelen behoren installatietekeningen, 3D CAD blokken, technische specificatiebladen, installatieposter en instructies voor gebruik tijdens het bouwproces van de boot.