Hold naturen ren

Hold skroget rent
Et skrog dækket af belægninger øger brændstofforbruget og påvirker dermed topfart og acceleration. Der udvikles en række rensemidler og metoder til at undgå dette. Mange skrogmalinger indeholder giftige stoffer. De lokale miljømyndigheder kan oplyse, hvad der er tilladt.

Brug altid den mængde maling, som anbefales af producenten. Rengør altid skroget, drevet og propellen adskillige gange i løbet af en sæson - Det kommer både dig selv og miljøet til gode.

Smid ikke affald
Selvfølgelig skal alt affald bringes tilbage til land og anbringes i skraldespande eller andre affaldscontainere eller afleveres på en genbrugsstation. Bådtoilettet skal tømmes i havnens udslagsvask.

Bortskaffelse af farligt affald
Hvert år bør bådsæsonen begynde med spartling med plastikmasse, maling og rengøring af skroget i bådklubber og havne. Uheldigvis er mange af de kemikalier, vi bruger, miljøskadelige. Alle kommuner og havne har opsamlingsanlæg til farligt affald.

Tag en tur ned på genbrugsstationen nu og da med dit indsamlede og sorterede farlige affald. Med denne lille indsats gør du naturen en stor tjeneste. Du kan finde en liste med skadelige stoffer i betjeningsvejledningen.