/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1980.jpg

1980-luvun teollinen menestys

Toukokuussa 1980 Bo Nyhlén seurasi Ernst Knappea yrityksen johdossa, ja vuonna 1982 AB Volvo Pentasta tuli itsenäinen Volvo Yhtymän yhtiö. Liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran miljardi kruunua ja vuonna 1981 myynti nousi 16 prosenttia. Teollisuusmoottoreiden menestys kasvoi ja sen osuus oli 1980-luvun alussa kolmannes liikevaihdosta. Merisektori kamppaili vielä selviytyäkseen 1970-luvun öljykriisin aiheuttamista ongelmista, mutta Duopropin esittely aloitti uuden menestyskauden samalla, kun myös varaosamyynti kasvoi.

Uusi tehdas avattiin Göteborgissa, pääkonttoria saneerattiin ja laajennettiin, testaustiloja lisättiin, Krossholmenin Test Centeriin tuli lisätiloja ja laitteita, EDP:tä kehitettiin jatkuvasti ja uuden organisaation myötä Volvo Pentan tehokkuus parani merkittävästi. Vuonna 1988 Jan Walldorfista tuli Volvo Pentan pääjohtaja.

1983

1987