Alternativt drivstoff

Hensyn til miljøet er en av Volvo Pentas kjerneverdier, og vi utvikler produktene våre hele tiden for å redusere utslipp. Volvo Penta ser naturligvis positivt på innføringen av alternativt drivstoff som kan bidra til å redusere virkningen av dieselmotorer på miljøet i fremtiden.