Hold naturen ren

Hold skroget rent
Et båtskrog med belegg øker drivstofforbruket og påvirker toppfart og akselerasjon negativt. Det utvikles flere rengjøringsmidler og metoder for å unngå dette. Mange skrogmalinger inneholder giftige stoffer. De lokale miljømyndighetene kan gi informasjon om hva som er tillatt.

Bruk alltid den mengden maling som anbefales av malingprodusenten. Rengjør alltid skrog, drift og propell flere ganger i løpet av sesongen. Både du og miljøet tjener på dette.

Unngå forsøpling
Selvfølgelig må alt avfalll returneres til land og kastes i søppelbøtter eller andre avfallsbeholdere eller ved resirkuleringsstasjoner. Båttoalettet må tømmes ved egnede anlegg i havn.

Fjerning av farlig avfall
Hvert år begynner båtsesongen med plastsparkling, maling og skrogrengjøring i båtklubber og marinaer. Dessverre er mange av kjemikaliene vi bruker, skadelige for miljøet. Alle kommuner og marinaer har innsamlingsstasjoner for farlig avfall.

Ta en tur til miljøstasjonen av og til med det farlige avfallet du har samlet og sortert. Denne beskjedne innsatsen er svært viktig for naturen. Det finnes en liste over avfallsstoffer i brukerhåndboken.