Volvo Penta-garanti

Alle garantirelaterte reparasjoner og spørsmål håndteres av Volvo Penta-forhandlere.

Kontakt den lokale forhandleren så du kan være sikker på at du får riktig informasjon om garantien. Bruk forhandlersøk til å finne foretrukket forhandler.

Du trenger en kopi av garantikortet for å dokumentere garantien. Hvis du ikke har noen kopi, trenger du annen dokumentasjon.
Volvo Penta-produkter er dekket av Volvo Penta International Limited Warranty i samsvar med vilkårene og instruksjonene i garanti- og serviceboken.