Kjerneverdier

Kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn er kjerneverdier for Volvo Penta - og Volvo konsernet. Disse verdiene er dypt forankret i vår organisasjon, våre produkter og vår måte å arbeide på.

Volvo Pentas kjerneverdier danner grunnlaget for utvikling av nye produkter, og det danner grunnlaget for vårt servicenivå ovenfor våre kunder.