Uaktywnij rozszerzoną ochronę

Gwarancja i rozszerzona ochrona turystycznych silników morskich wysokoprężnych i benzynowych daje Ci 2 lata relaksu. 

W pierwszym roku korzystasz z międzynarodowej ograniczonej gwarancji, a w drugim – z rozszerzonej ochrony.

Zakres rozszerzonej ochrony jest taki sam jak w jednorocznej gwarancji – pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

Procedura odbioru przed dostawą (PDC) i rejestracja zostaną zakończone i zatwierdzone przez firmę Volvo Penta.

Zamówienie pierwszego przeglądu serwisowego i przeglądu corocznego u autoryzowanego dealera Volvo Penta w ciągu pierwszym roku.

Przeprowadzanie obsługi serwisowej u autoryzowanego dealera Volvo Penta w sposób zalecony przez Volvo Penta i posiadanie aktualnej dokumentacji obsługi serwisowej.

Spełnienie tych trzech prostych wymagań wydłuży o rok okres twojego całkowitego relaksu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dealerem!