Forward facing

Fördelarna med framåtriktade propellrar

Framåtriktade propellrar har visat sig vara överlägsna i prestanda, köregenskaper och bränsleförbrukning. Eftersom de arbetar i ostört vatten blir drivkraften effektivare än för konventionella inombordssysten.

Eftersom propellerströmmen är horisontell tas hela kraften till vara för att driva båten framåt. Volvo Penta IPS kan även användas tillsammans med skrov med plan yta. Båten kan därmed konstrueras för mindre motstånd.

30 procent mindre bränsle – 40 procent längre räckvidd
De bränslerelaterade fördelarna med Volvo Penta IPS är tydliga – förbrukningen är upp till 30 procent lägre vid marschfart jämfört med rak axel. Det innebär en räckvidd som är över 40 procent längre och naturligtvis stora fördelar för miljön.

Kombinationen förefaller visserligen omöjlig, men bränsleförbrukningen är faktiskt lägre samtidigt som båtens prestanda är bättre. Skillnaden är tydlig vid jämförelse med raka axlar med samma effekt. En båt med Volvo Penta IPS accelererar mycket snabbare och har högre toppfart.

Härlig komfort
Volvo Penta IPS gör livet ombord trevligare. Vibrationsnivåerna är låga, bland annat på grund av de dubbla motroterande propellrarna som snurrar utan kavitation under skrovet. Dessutom har installationen bra fjädring, vilket motverkar att vibrationer sprider sig genom systemet.

Eftersom avgaserna släpps ut baktill på drivenheten i propellerflödet förs de bort långt bakom båten och stör därmed inte dem som är ombord.
 

De dubbla motroterande propellrarna är framåtriktade och arbetar i ostört vatten. Propellerströmmen är parallell med skrovet. All kraft driver båten framåt.Alla avgaser släpps ut genom drivenheterna och in i propellerflödet och förs bort långt bakom båten för ökad bekvämlighet ombord.Propellrarna sitter långt in under skrovet för att eliminera risken för luftinträngning och kavitation, till och med vid skarpa girar och vid full acceleration.Framåtriktade propellrar utan avgasutlopp genom navet minimerar navdiametern. Det ger en proportionellt sett mycket större aktiv bladarea och bättre grepp i vattnet.