banner

7" färgdisplay

Med 7-tumsdisplayen i färg har du tillgång till den senaste tekniken inom modern båtinstrumentering. Den kan visa information från upp till tre motorer samtidigt, färddatorinformation och har dessutom en videoingång. Du kan montera kameror som visar en bild av till exempel motorrummet eller hur det ser ut akterut. Den intuitiva navigeringen och alternativet My View gör det enkelt att anpassa informationen.

All information på ett ställe
Volvo Pentas instrument är konstruerade för att passa diesel- och bensinmotorer med EVC (Electronic Vessel Control). Att motor, EVC-system och instrument har utvecklats tillsammans innebär en ny nivå av precision och tillförlitlighet. I Volvo Pentas multidisplayer, till exempel 7-tumsdisplayen, visas all information du behöver på ett och samma ställe.

Följande information kan visas på 7-tumsdisplayen. Vilken information som kan tas emot och visas beror på vilken programvara och vilka givare du väljer att installera.

• Varvtal
• Drifttid
• Kylvätsketemperatur
• Spänning
• Turbotryck
• Oljetryck
• Varningar och larm
• Trimläge
• Djup*
• Ytvattentemperatur*
• Fart genom vattnet*
• Vattentanknivå*
• Bränsletanknivå*
• Roderläge*
• Videokamera**

* Kräver extra givare.
** Kräver separat kamera.

Programvara för färddator
Programvaran är ett tillval till 7-tumsdisplayen och gör färddatorfunktionerna tillgängliga för motorn. Övrig information:

• Momentan bränsleförbrukningshastighet (volym/timme)
• Trippbränsle
• Momentan bränsleförbrukning (volym/timme)
• Bränsleekonomi (volym/avstånd)*
• Genomsnittlig bränsleförbrukning
• Trippdistans
• Beräknad räckvidd*
• Genomsnittlig bränsleförbrukningshastighet
• Tripptid

* Kräver extra givare.

Dynamic Positioning System
7-tumsdisplayen är obligatorisk vid installation av Dynamic Positioning System för Volvo Penta IPS.
   
   

Lättnavigerad meny där du enkelt hittar informationen du söker.


   
Bränsleekonomivyn visar detaljerad information om båtens aktuella och genomsnittliga bränsleekonomi.


   
Med en kamera inkopplad kan du övervaka motorrummet eller få bättre sikt akterut för ökad säkerhet.