banner

Sportfish Mode

Volvo Penta IPS är väl lämpat för sportfiske. Aktern är inte blockerad på något sätt och propellrarna sitter under skrovet, där risken för att linan trasslar in sig är minimal. Volvo Penta har därför utvecklat en särskild funktion för sportfiske till havs: sportfiskeläget.

Följ fisken
En sportfiskare som är ute efter stor fisk, som tonfisk eller svärdfisk, vill att båten ska kunna följa fisken med aktern vänd mot fisken. Då minskar risken att linan trasslar in sig i båten. En sportfiskebåt har alltid två motorer och föraren manövrerar endast med reglagen, utan att använda ratten.

Volvo Penta IPS har individuellt styrbara drivenheter som manövreras elektriskt. I sportfiskeläget riktas drivenheterna maximalt utåt, vilket ger enastående manöverbarhet. När föraren kör en motor framåt och den andra bakåt blir vridmomentet vanligen många gånger högre än när propellrarna är riktade bakåt – vilket är fallet med konventionella inombordsmotorer.

Enspaksläge
Med hjälp av enspaksläget kan en dubbelinstallation styras med en spak. Det gör manövreringen både säkrare och bekvämare. Enspaksläget ingår i sportfiskelägets programvara.

Avgassystemet Clear Wake
Avgassystemet Clear Wake skapar lugna och tysta förhållanden vid tomgång och låg fart så att du kan se betet hela tiden. Funktionen kan stängas av eller sättas på från sportfiskepanelen. Finns för Volvo Penta IPS800–1200
Sportfish mode

A. Dreven låses riktade utåt
B. Gör det lätt att följa fisken och ta hem fångsten!