Powertrim Assistant

Programvaran från Volvo Penta trimmar automatiskt drevet till det mest optimala gångläget. Det ger lägre bränsleförbrukning, snabbare acceleration, högre toppfart och högre komfort. Det här är ett tillval för ”Enklare båtliv” som passar alla båtar med Aquamatic och EVC-motorer.

Ladda ned produktbroschyr
Kontakta en återförsäljare

Alltid optimal gång
Under acceleration trimmas dreven in och båten kommer mycket snabbt upp i planing. Vid hög marschfart trimmas dreven ut gradvis i syfte att öka farten och minska bränsleförbrukningen. Du kan koncentrera dig helt på styrningen och ändå njuta av en optimal gång.

Manuell förbikoppling i alla lägen
Du kan när som helst förbikoppla Powertrim Assistant genom att använda de manuella Powertrim-knapparna på EVC-reglagen. Nästa gång du justerar motorvarvtalet återför Powertrim Assistant (PTA) drevet till det förinställda trimläget.

pta
Huvudfördelar med PTA
• Perfekt trimläge – helt automatiskt
• Snabbare planing
• Högre toppfart
• Optimalt gångläge
• Förbättrad sikt, säkerhet och komfort
• Lägre bränsleförbrukning

pta
1. Manuell triminställning. 2. Aktivera Powertrim Assistant.

Powertrim assistant

Powertrim Assistant trimmar automatiskt drevet till det mest optimala gångläget.