V8-350-CE Aquamatic drev

V8-350 är en del av Volvo Pentas nya generation förstklassiga V8-bensinmotorer för marint bruk. Och precis som föregångaren är V8-350 en högpresterande motor, laddad med ny teknik, som uppfyller kraven i EPA Tier 3 med god marginal.

V8-350 kombinerar hög prestanda med låg miljöpåverkan. Den har fantastisk prestanda tack vare det imponerande effekt/vikt-förhållandet. Det låga motorljudet och de minimala vibrationerna höjer komforten ombord. V8-350-C väger cirka 100 kilo mindre än någon annan motor i motsvarande klass på marknaden, vilket innebär mycket konkurrenskraftigt effekt/vikt-förhållander. Samtidigt är de nya motorerna både kraftfulla, bränslesnåla och oljesnåla.

Motorerna har även utrustats med VVT-teknik (Variable Valve Timing), som optimerar vridmomentet vid låga varvtal och samtidigt maximerar effektuttaget vid höga varvtal, vilket resulterar i snabbare acceleration, ökad maxfart och jämnare, bättre respons i mellanregistret.

Liksom alla Volvo Pentas bensinmotorer är V8-350 fullt integrerad med EVC, Volvo Pentas elektroniska plattform.
fel bild 

Liksom alla Volvo Pentas bensinmotorer är V8-350-motorn helt integrerad i Volvo Pentas EVC-plattform.