Håll naturen ren

Håll skrovet rent
Ett bevuxet skrov ökar bränsleförbrukningen och försämrar både toppfart och acceleration. En rad olika medel och metoder för att komma runt detta är under utveckling. Många skrovfärger innehåller giftiga ämnen. Vad som är tillåtet att använda kan lokala miljömyndigheter ge information om.

Använd alltid den mängd färg som färgtillverkaren rekommenderar. Rengör dessutom skrov, drev och propeller någon gång under säsongen - det tjänar både du och miljön på.

Skräpa inte ned
Hushållssopor tar du givetvis i land och slänger i soptunnor, återvinningsstationer eller andra utplacerade avfallskärl. Båttoaletten tömmer du i anpassade anläggningar i hamn.

Ta vara på miljöfarligt avfall
Varje år plastas, spacklas, målas och fejas det i landets hamnar. Tyvärr är många av de kemikalier vi använder skadliga för naturen. Alla kommuner och de flesta marinor har insamlingsstationer för farligt avfall.

Åk dit någon gång då och då med ditt samlade och sorterade farliga avfall. Med den lilla insatsen gör du naturen en stor tjänst. I instruktionsboken kan du se vad som är farligt avfall.