SX single prop

SX Single prop

Den nya generationen SX-drev ?r det b?sta alternativet bland enkelpropellrar p? marknaden. Den stora roderytan ger exakt styrning - vilket ?r s?rskilt viktigt vid sn?v man?vrering. Topphastigheten maximeras av det hydrodynamiskt utformade undre v?xelhuset, som ocks? har tekniskt avancerade transmissionsfunktioner. SX ?r en stabil grund f?r sann b?tgl?dje!
  • Hydrodynamiskt f?rb?ttrad design ger b?ttre hastighet och prestanda.
  • Mer h?llbar intern drivlina f?r l?ngre livsl?ngd.
  • L?gre vikt f?r b?ttre prestanda.
  • Minskat underh?llsbehov (t.ex. endast tv? anoder och underh?llsfritt upph?ngningshus).
  • H?gre kapacitet tack vare avgassystemet d?r avgaserna g?r genom drevet, vilket avsev?rt minskar ljud och lukt.
  • Integrerad knopm?tare.