Säkerhet

Volvo har ett grundmurat säkerhetsrykte. Säkerhet är sedan decennier en integrerad del i alla våra produkter och tjänster. Volvo Penta uppfyller världens högsta funktionella och operationella krav på säkerhet oavsett i vilka miljöer vi verkar.