1990-1999

1990 - 1999

Under 1990-talet steg tempot på affärsverksamheten snabbt. Nya produkter utvecklades på allt kortare tid, och organisationen ändrades konstant för att anpassa den till marknaden. Kommersiella och industriella segment på den marina marknaden blev allt viktigare på grund av fritidssegmentets känslighet för ekonomiska svängningar.

KAD-motorkonceptet lanseras 1991 med introduktionen av KAD42 Aquamatic och inombordsmotorn KAMD42.

1992 byggs en ny anläggning för produktionen av bensinmotorer och Aquamatic-drev i Lexington i Tennesee i USA. EDC - electronic diesel control (elektronisk dieselstyrning) - som utvecklats av Volvo Penta introduceras 1995. Volvo Penta Asia Ltd bildas för att fokusera på denna allt viktigare marknad, och RailPac introduceras.

I mars 1998 utses Staffan Jufors till verkställande direktör för AB Volvo Penta.