Båtkusten på Instagram

Följ Båtkusten på Instagram för att ta del av vad som händer just nu för Volvo Pentas återförsäljare i Sverige.
Du kan följa flödet dels på Båtkustens hemsida, www.batkusten.se, eller via Instagram @båtkusten.

Välkommen!