Bilgili Pilot Bot

Agent adlı tekne 2004'te Türkiye imal edildi. 2X Volvo Penta D7C TA (265 bg 2300 rpm) motor kullanmaktadır.

teknik özellikler
Yakıt tankı .................  20 t
Tatlı su tankı ...............   4 t
Vinç .................... SWL  4 t
Seyir sürati ...............  14,2
LOA m ................... 17.400
LWL m ................... 17.132
LBP m .................... 16.400
2 kabin, 1 tuvalet, mutfak
24 mil kapasiteli radar
Hizmete hazır

 

LOA m ................... 17.400
LWL m ................... 17.132
LBP m .................... 16.400
B m .......................... 5.400
D m .......................... 2.200
T (design) m ............ 1.600
Δ ton ..................... 79.200
TPc Ton /cm ............ 0.887
MT Ton /m ............... 1.171
KMt m ..................... 3.604
BMt m ..................... 2.534
Wetted Area m2 ............ 106.487
Waterpl. Area m2 ............ 86.477
Prismatic Coeff........... ...... 0.730
Block Coeff. ...................... 0.525
Midship Area Coeff. .......... 0.719
Waterpl. Area Coeff. ........ 0.940
LCB to zero pt. M .............. 8.335
LCF to zero pt. M .............. 7.413
KB m .............. 1.070
KML m .......... 25.866
BML m .......... 24.796