Alternative brændstoffer

Hensyntagen til miljøet er en af Volvo Pentas kerneværdier, og vi udvikler løbende vores produkter for at reducere omfanget af emissioner. Volvo Penta har naturligvis et positivt syn på indførelsen af alternative brændstoffer, der kan hjælpe med til at reducere diselmotorers påvirkning af miljøet i fremtiden.