/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1910--1919.jpg

1910-1919

Motorudvalget blev udvidet med to-, tre- og firecylindrede udgaver. Samtlige 3.268 motorer, der blev solgt til bådejere, brandværn, hæren, husejere og andre kunder før 1920, havde det samme standardomdrejningstal på 800 o/min.

I 1919 ændrede virksomheden sit navn til AB Pentaverken. Denne periode var domineret af motorproduktion, men indtjeningen var ringe under den depression, der fulgte i kølvandet på første verdenskrig.