Fordelene ved Duoprop

Da Volvo Penta introduserte den patenterte Duoprop i 1982, var dette den største hendelsen i båtbransjen siden propellen ble oppfunnet. Doble motsatt roterede propeller biter hardt og produserer uovertruffen fremdrift, rett og sann sporing - til og med i revers - pluss raskere akselerasjon ved planing.

De motsatt roterende doble propellene eliminerer sidekreftene som finnes i Sterndrives med enkeltpropell. Dette betyr at motorens energi og effekt blir konsentrert om å drive båten fremover - ikke sidelengs.

Rett sporing
Duoprop sporer rett. Se over akterspeilet på hvilken som helst Duoprop-drevet båt. Beviset for en renere, uforstyrret formidling av effekt finnes der i kjølvannet.

Raskere akselerasjon
Duoprop gir opptil 30 % raskere akselerasjon og produserer topphastighet ca. 5 % raskere enn noe konvensjonelt enkeltpropellsystem - uten å øke drivstofforbruket. Ved delvis belastning kan du forvente mellom 10 og 12 % lavere drivstofforbruk.

Raskere planing
Bedre grep i vannet betyr at båten kommer opp og planer raskere. Og blir der ved lavere turtall.

Manøvreringen er også bedre
I høy hastighet, rundt bøyer eller når du legger til i en full marina. Grepet er der - selv når du tar skarpe svinger i høy hastighet. Duoprop reduserer også båtens tendens til å rulle.

Lavere vibrasjons- og støynivåer
Duoprop gir lavere vibrasjons- og støynivåer fordi sjokkpulsene blir fordelt på flere blad. Med de motsatt roterende propellene er det nesten ingen kavitasjon.