Oil information

Informasjon om olje

Oljer, smøremidler og kjølevæsker fra Volvo Penta inneholder mange beskyttende tilsetninger som minimerer slitasje, fanger opp sot, slam og metallpartikler, nøytraliserer syrer, samler opp vann og virker bevarende. De er også tilpasset de spesielle behovene for motorer med lave utslipp.

Motor
Merk! Du finner informasjon om hvor mye olje du skal ha i motoren og/eller drevet, i kapitlet "Tekniske data" i brukerhåndboken. Hent en digital versjon her.

Drev
Informasjon om drev
Informasjon om vattenjet och segelbåtsdrev

* Hvis drevet ble produsert før 1986 til 30- eller 40-motorer, og du tidligere har brukt motorolje i drevet, bør du bruke motorolje også i fremtiden. Følg alltid informasjonen om smøremidler i brukerhåndboken.