Miljø

Hensynet til miljøet har høyeste prioritet både mot kunder og ansatte og samfunnet forøvrig.  Derfor er all vår aktivitet sertifisert til ISO 14001.

Som leverandør av diesel- og bensinmotorer til marine- og industrielt bruk, har vi ansvaret for å gjøre vårt aller beste for å redusere miljø-belastningen fra våre produkter. Både når det gjelder produksjon og bruk.

Dette gjør vi gjennom arbeid med miljøprogram som omfatter hele konsernet, alt fra produkt- utvikling til bruk.

Spesielt er fokus på:

  • energieffektivitet
  • emissioner
  • materialeffektivitet
  • støy
  • miljøhensyn


Vennligst les mer om dette på de følgende sider!