/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1960.jpg

1960 - Aquamatic-suksess

Den djerve satsingen på Aquamatic lyktes, i hovedsak som resultat av det harde arbeidet som ble lagt i å etablere joint ventures med båtbyggere i løpet av 50-årene. Botveds Boats, et dansk båtbyggeri, var det første selskapet som investerte i Aquamatic i båten de nylig hadde konstruert - Coronet. Coronet åpnet USA-markedet, og midt på 60-tallet var suksessen et faktum. Aquamatic var det første virkelig store produktet i 1960-årene, det andre store gjennombruddet i Pentas historie. Det ble bygd et nytt anlegg i Köping, så man kunne dekke etterspørselen. Bare i USA ble det solgt ca. 2000 Aquamatic-diftspakker i 1965, og fem år senere kjøpte amerikanerne mer enn 5000 AQ-pakker og nesten 4000 drifter. Det samme året ble ca. 15 000 AQ-pakker og ca. 5000 drifter solgt i alle selskapets markeder.