Oil information

Oleje

Oleje, środki smarujące i ciecz chłodząca Volvo Penta zawierają wiele specjalnych dodatków zmniejszających zużycie, zmywających sadzę, szlam i cząstki metaliczne, neutralizujących kwasy i wodę oraz dodatków o działaniu ochronnym. Środki te spełniają specjalne wymagania silników o małej emisji spalin.

Zalecenia
Silniki
Zalecane środki smarowe i informacje dotyczące ilości oleju, którą należy wlać do silnika i/lub pędnika – zob. rozdz. „Dane techniczne” w Instrukcji obsługi. Pobierz wersję pdf

Pędniki

Informacje o napędach zaburtowych
Informacje o pędniku strugowodnym i pędnikach Saildrive 

 *Jeżeli w pędniku wyprodukowanym przed 1986 r. z silnikiem serii 30 lub 40 stosowany był olej silnikowy, to należy nadal stosować ten olej. Zawsze należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi zalecanych środków smarujących zawartymi w instrukcji obsługi.