Gwarancja

Wszystkie naprawy i pytania dotyczące gwarancji są obsługiwane przez dealerów Volvo Penta. 

Aby uzyskać właściwe informacje na temat gwarancji, skontaktuj się ze swoim lokalnym dealerem. Użyj opcji „Znajdź dealera”, by wyszukać preferowanego dealera.

Dowodem ważności gwarancji jest karta gwarancyjna lub jej kopia. Jeżeli nie masz kopii karty gwarancyjnej, musisz przedstawić inny dowód.

Produkty Volvo Penta są objęte Ograniczoną Międzynarodową Gwarancją Volvo Penta (USA – patrz warunki gwarancji dla rynku północnoamerykańskiego) zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Książce Gwarancyjnej i Serwisowej.