Design - byggnation - användning

Volvo Penta är en partner under varje skede av ett projekt, allt ifrån tekniska data, ritningar och tillämpning i utformningsfasen, säkra leveranser och aktivt stöd under byggprocessen till service och support från det globala Volvo Pentas återförsäljarnätverket i driftskedet.