banner

Färddator

Som ett extra tillval till EVC-displayen kan du välja färddator. Systemet är mycket flexibelt och de funktioner du får beror på vilka sensorer du väljer. Färddatorinformationen är lätt att navigera via EVC-panelen.

Fördelar med färddator:

  • Hjälper dig att optimera båtens prestanda för minskad miljöpåverkan.
  • Säkerhet - indikerar beräknad körsträcka tills bränsletanken är tom.
De ytterligare uppgifter som finns tillgängliga är:
  • Bränsleförbrukning
  • Genomsnittlig bränsleförbrukning
  • Bränsle
  • Körtid
  • Bränsleekonomi*
  • Genomsnittlig bränsleekonomi*
  • Avståndsberäkning*
  • Avstånd till tom tank*
*Kräver extra sensorer
Trip computer