Duoprops fördelar

När Volvo Penta introducerade den patenterade Duoprop 1982 var det den största händelsen inom båtvärlden sedan propellern uppfanns. Dubbla, motroterande propellrar ger ett ordentligt grepp för att skapa unik dragkraft, rak och exakt riktning - även vid backning - plus snabbare acceleration vid planing. 

Snabbare acceleration

Duoprop ger upp till 30 % snabbare acceleration och når en topphastighet ungefär 5 % snabbare än något annat konventionellt enkelpropellersystem - utan att öka bränsleförbrukningen.

Lägre bränsleförbrukning
Med dubbla motroterande propellrar minimerar du energiförluster  och kan plana vid låga varv. På så sätt hjälper Duoprop dig att hålla nere bränsleförbrukningen.

Rak riktning
Duoprop kör rakt. Titta över akterspegeln på vilken Duoprop-driven båt som helst. I kölvattnet finns beviset på ett renare och lugnare kraftförlopp.

Bättre hantering
Oavsett om man kör i höga hastigheter, runt bojar eller lägger till i en trång hamn har man ett bra grepp - även vid tvära svängar vid höga hastigheter. Duoprop minskar också båtens tendens att rulla.

Lägre vibrations- och ljudnivåer
Duoprop ger lägre vibrations- och ljudnivåer på grund av att stötpulserna fördelas över flera blad. Med dess motroterande propellrar är det nästan kavitationsfritt.
  
De dubbla propellrarna gör bladarean dubbelt så stor. Duoprops motroterande propellrar balanserar ut varandra och eliminerar tvärkraften.


 
Duoprop halverar ineffekten per propeller, vilket i sin tur halverar belastningen, bladspetsförlusterna och de inducerade förlusterna. Den låga belastningen minskar även kavitationen.


 
Duoprop med dubbla motroterande propellrar skapar en axial symmetrisk vattenstråle, vilket innebär att all energi används för att driva båten.