2+3

Garanti 2+3

Som ägare till en Volvo Penta-motor kan du känna dig trygg med vår förbättrade garanti för både motor och drev. Från modellår 2014 har vi utökat vårt garantiåtagande till 2+3 år eller drifttimmar, beroende på vad som inträffar först. Under de första två åren* gäller garantin hela motorpaketet och under de följande tre åren* för huvudkomponenter. Även tillbehör som har köpts samtidigt med motorerna omfattas av den utökade garantiperioden.

Den här förlängda garantin visar tydligt vilket förtroende vi har för kvaliteten i våra produkter.

Några fakta om den nya garantin
  • Under de första två årens användning* erbjuder Volvo Pentas nya, internationella, begränsade garanti reparation eller utbyte av defekta delar i hela produktpaketet.
  • Som vanligt inom branschen har garantin en tidsgräns för antalet drifttimmar beroende på motor och drev. Denna tidsgräns är emellertid generös med tanke på att garantin endast gäller för fritidsbruk.
  • Den kompletterande garantin upp till tre år för huvudkomponenter* träder in när den första garantiperioden har gått ut. Detta ger dig som båtägare ett ytterligare skydd. 
  • En extra faktor är att tillbehör betraktas som delar av motorpaketet och får upp till två års skydd inom garantin.
* Garantin gäller år eller drifttimmar, beroende på vad som inträffar först. (Utförlig information om drifttimmar för respektive motor finns i Marine Leisure Warranty Information International (internationell information för garanti för fritidsbåtar) eller Warranty Information North America (garantiinformation för Nordamerika) under respektive länk.)