Common rail

D3, D4 och D6 har elektroniskt styrd common rail-bränsleinsprutning. Därmed kan bränsleinsprutningen styras på ett helt annat sätt än med konventionella system.

Bränslerörets styrenhet reglerar systemet utifrån flera parametrar, till exempel spjälläge, varvtal, temperatur och laddtryck. Högtrycksbränslepumpen matar in bränsle med upp till 1 600 bars tryck.

För musen över de klickbara områdena för att visa mer information.
I röret har insprutarna alltid fullt bränsletryck. Insprutarna styrs och öppnas elektroniskt med oerhört hög precision, och sprutar in bränsle i cylindrarna upp till tre gånger per slag.