Lågfartsfunktion

Nu är det mycket enklare att manövrera vid tomgångskörning med större dieselmotorer, t.ex. i trånga passager eller vid fiske. Den integrerade lågfartsfunktionen halverar farten vid tomgång. 

Lågfartsfunktionen för D4, D6, D9, D11 och D12 med rak axel och Volvo Penta IPS är helt integrerad i EVC-systemet och fungerar perfekt tillsammans med standardreglagen. 

Med standardinställningarna sänker slirkopplingen i växellådan farten vid tomgång med omkring 50 procent. Det förbättrar manöverbarheten i trånga passager och vid fiske. Slirningen styrs med samma spak som motorvarvtalet.
  
Under spakrörelsens första 15 grader går motorn på tomgång. Farten ökar genom att slirningen minskar. När spaken trycks fram ytterligare kopplas växellådan in helt och farten ökar från ett högre motorvarvtal.