Powertrim assistant

Nya Powertrim Assistant är ett tillval för Aquamatic med EVC. Drevet trimmas automatiskt utifrån motorvarvtalet.

Vid acceleration trimmas drevet in och båten kommer snabbare upp i planing. Vid högre varvtal/fart trimmas drevet gradvis ut för maximal effektivitet.
Resultatet blir:
• Lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp tack vare den ökade effektiviteten.
• Ökad säkerhet eftersom sikten är bättre och föraren har en sak mindre att tänka på.