30% mindre bränsle – 40% längre räckvidd

  

De dubbla motroterande propellrarna är framåtriktade och arbetar i ostört vatten. Propellerströmmen är parallell med skrovet. All kraft driver båten framåt.Alla avgaser släpps ut genom drivenheterna och in i propellerflödet och förs bort långt bakom båten för ökad bekvämlighet ombord.
 


Propellrarna sitter långt in under skrovet för att eliminera risken för luftinträngning och kavitation, till och med vid skarpa girar och vid full acceleration.Framåtriktade propellrar utan avgasutlopp genom navet minimerar navdiametern. Det ger en proportionellt sett mycket större aktiv bladarea och bättre grepp i vattnet.