Volvo Penta Yachts series support

Yacht series support

Som ägare till en båt som drivs av en Volvo Penta IPS 500–600 (i trippel- eller kvadrupelinstallation) eller en IPS 800–1200 (i dubbel-, trippel- eller kvadrupelinstallation) är du berättigad till Volvo Penta Yacht Series Support. Detta prioriterade serviceprogram är kostnadsfritt.

Service som matchar din yacht
Du har valt Volvo Penta IPS, världens mest effektiva och användarvänliga drivsystem. Vi anser att du även ska ha tillgång till service och supporttjänster av världsklass dygnet runt så att du kan få ut så mycket som möjligt av din tid ute på vattnet.

Så fungerar det
Yacht Series Support är tillgänglig dygnet runt via ett direktnummer. Ditt samtal kommer att hanteras av personal som är specialutbildad för att hjälpa Volvo Penta IPS-kunder. Personen du pratar med har tillgång till din båts tekniska detaljer och lokaliserar närmaste Volvo Penta-utbildad mekaniker som tar hand om din Volvo Penta-produkts servicebehov. Täckningen är specifik för din båt – vem som helst kan ringa Yacht Series Support för din räkning, förutsatt att din båt är registrerad och att den som ringer har tillgång till din unika PIN-kod (aktiveras vid registreringen).

Tillgänglighet
Yacht Series Support gäller under samma period som Volvo Pentas begränsade garanti. Även om ett servicebehov inte täcks av Volvo Pentas begränsade garanti kan Yacht Series Support hjälpa dig att lokalisera kvalificerade mekaniker.
En kontakt
Så länge problemet kvarstår kommer Yacht Series Support övervaka situationen och hålla dig eller din kontaktperson uppdaterad med förloppet. Yacht Series Support är den enda kontakt du behöver.

Giltighet
Yacht Series Support är endast tillgänglig för fritidsbåtar. Yacht Series Support kan inte användas för fartyg som används för inkomstbringande verksamhet.

Båten måste vara registrerad
För att du ska kunna utnyttja den här kostnadsfria tjänsten måste både båten och du som ägare vara registrerade för Yacht Series Support. Fyll i registreringsformuläret om du inte hade tillfälle att registrera dig vid leveranstillfället.

Läs även igenom villkoren för användningen av tjänsten. När ditt konto har skapats kommer du få en bekräftelse både via e-post och brev. Med bekräftelsen får du även två Yacht Series Support-kort med all information du behöver för att du ska kunna kontakta Yacht Series Support Center och använda dig av tjänsten.