Produktion

Skydd för miljö och ett ansvarsfullt utnyttjande av våra gemensamma naturresurser är självklara delar i våra produktionsprocesser. Miljöprogram är införda och samtliga produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 14001.

Volvos miljökrav på produktionsanläggningar följs i samtliga anläggningar. Dessa krav innehåller t ex riktlinjer för användning av kemikalier, emissioner till luft och vatten, avfallshantering samt miljöorganisation.

I vår fabrik i Vara har stora insatser gjorts t ex för att minska utsläpp av svaveldioxid och avveckla farliga kemikalier.  I huvudsak används vattenburna färgsystem och bearbetningsvästkor. Varafabriken certifierades 1996 som en av de första i landet enligt ISO 14001.

I fabriken i Lexington, Tennessee, har utsläpp av organiska lösningsmedel och farligt avfall reducerats genom effektivare målningsprocesser. Vattenförbrukningen har minskat med mer än 50 % sedan 1995. Lexingtonfabriken certifierades enligt ISO 14001 1999.

Volvos gemensamma dieselmotorfabrik i Skövde miljöcertifierades 1998, och Volvo Pentas fabrik i Wuxi, Kina 2003.