Kärnvärden

Kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn är kärnvärden för Volvo Penta - liksom för hela Volvokoncernen. Dessa värden är djupt förankrade i vår organisation, våra produkter och i vårt arbetssätt.

 

Kärnvärdena utgör grunden för vår produktutveckling samt för hur vi bemöter våra kunder.