/SiteCollectionImages/VPC/History/566x228/1920-1929.jpg

1920-1929

Det här är perioden då Penta fick sitt genombrott som produktnamn. I början av 1920-talet tvingades företaget driva verksamheten i en mycket liten skala på grund av den allmänna depressionen. Två händelser skulle ändra detta:

1922 introducerades utombordsmotorn U2, och 343 motorer såldes det första året. Under hela 1920-talet såldes inte mindre än 7 874 U-2-motorer - mer än den övriga produktserien tillsammans.

1925. Penta fick sin första beställning från AB Volvo, en nyetablerad biltillverkare i Göteborg. Två år senare kördes de första Volvobilarna med Penta.