1935

1935 - Volvo tar över

I början av 1930-talet förlorade Fritz Egnell kontrollen över Pentaverken, och Göteborgs Bank krävde majoritetsinnehav. Varje år producerade företaget fler Volvomotorer än Penta-motorer, och Volvos ekonomiska intresse i Pentaverken ökade. Produktionen av marin-, industri- och bilmotorer under ett tak var inte längre samma smidiga verksamhet som den hade varit i början.

Trots att arbetsstudier och löpandebandsproduktion infördes i ett tidigt skede, 1930, var det ständigt problem under våren och sommaren då det var högsäsong för Volvo och för andra kunder. Volvo var en krävande kund som var mycket eftertraktad av många andra svenska företag, och det var ofta nödvändigt att arbeta dygnet runt för att hinna med beställningarna.

1935 tog Volvo över helt, och företaget bytte namn till Volvo Pentaverken. Samma år flyttade Volvo en konstruktions- och försäljningsavdelning till Göteborg och etablerade AB Pentaverken i Göteborg, företaget som sedan blev AB Volvo Penta.