1980-1989

1980 - 1989

1982 blev Volvo Penta ett oberoende dotterbolag inom Volvokoncernen. Framgången för industrimotorerna fortsatte och stod för en tredjedel av omsättningen.

Tempot på produktlanseringarna trappades upp, och på åttiotalet kom flera nya marin- och industrimotorer.
Den viktigaste nya produkten var tveklöst Duoprop - världens mest avancerade INU-drev.