1995

1995 - Volvo Penta EDC

Elektroniken blir sjöduglig

Volvo Pentas EDC, som introducerades 1995, är det första elektroniska dieselstyrningssystemet som är särskilt avsett för marin användning. Det är utvecklat av Volvo Penta och fabrikmonteras på motorn och erbjuder inte bara nya prestandanivåer utan också pålitlighet och säkerhet på helt nya nivåer. Pelle Nestvall, som utvecklade EDC, tilldelades Volvo Technical Prize 1996.

"Ett mycket starkt argument för dieselmotorn är dess pålitlighet, som är mycket viktig i många situationer. Under utvecklingen av EDC-systemet fokuserade vi väldigt mycket på pålitlighets- och säkerhetsaspekterna för systemet", säger Pelle Nestvall.

Motormonterade system: Styrenheten för EDC-systemet är motormonterad. För att klara tuffa förhållanden på sjön är den tillverkad av polyuretanplast och sitter i en låda av pressgjutningsaluminium av mycket hög kvalitet. Varje anslutning är skyddad mot alla typer av frånkoppling och kortslutning. Det faktum att styrenheten är motormonterad gör också motorn mycket enkel att installera för inbyggaren. Hela systemet består av kablar av plugg-in-typ, och ingen mekanisk förbindelse krävs. Att installera flera manöverplatser är mycket lätt, med upp till åtta möjliga positioner. "Vi byggde systemet med avsikt att efterlikna mycket bra mekaniska system. På så sätt känner föraren igen sig, och man är medveten om elektroniken genom den förbättrade prestandan såsom fullständigt stabil tomgång och mycket snabb respons vid acceleration, snarare än att behöva manövrera motorn på ett annat sätt. Det enda som en uppmärksam ägare kommer att märka är en något längre startperiod. Det beror på att motorn dras runt några extra varv för att förvärma förbränningsrummet. Detta medför mycket litet rök vid start och praktiskt taget inga utsläpp av kolväten."

Lättare service och felsökning: EDC-systemet och styrenheten övervakar konstant tillståndet för viktiga motorsystem. Om något är fel, uppmärksammas föraren genom en blinkande kod på instrumentbrädan. All information lagras också av systemet och kan tas fram av servicepersonal med hjälp av ett särskilt diagnosverktyg. "Systemet lagrar också värden för åtta viktiga parametrar, vilket ger servicepersonalen viktig information om huruvida motorn har körts onödigt hårt och om installationen behöver modifieras. Servicepersonalen kan bland annat ta reda på om kylkapaciteten är lämplig, lufttillförseln tillräcklig och propellern korrekt anpassad."

Tekniken bakom Volvo Penta EDC
Hur det fungerar. EDC är ett elektroniskt styrt centralt processorsystem som tar emot data från olika givare som sitter på nyckelpositioner i motorns styrsystem.

Vad det gör: Information beräknas kontinuerligt för att avgöra exakt mängd bränsle som behövs i varje ögonblick. Systemet håller reda på variationerna i arbetstemperatur, lufttryck och andra faktorer för att ge optimal motoreffektivitet.

Inga vanliga reglagekablar. De konventionella reglagekablarna som används i traditionellt installerade system har ersatts av elektriska ledningar för både växlings- och gasreglage. Även växellådan styrs elektroniskt för verkligt mjuk och exakt växling. Mycket mindre kraft behövs för att manövrera reglagen, och inga missljud eller vibrationer överförs via reglagekablarna från motorn. Elektriska anslutningar av plugg-in-typ gör att installationen blir mycket lätt och inte behöver några justeringar. Installationer med flera stationer är mycket lätta att planera och installera med upp till åtta möjliga kontrollstationer.
Självdiagnostik med minne. EDC-systemet har självdiagnostikfunktion för snabb och lätt service, underhåll och reparation. Viktig teknisk information lagras för att optimera installation och prestanda.

Fördelar med EDC:
Ökad komfort ombord

 • Förbättrad motorrespons
 • Lägre och jämnare tomgång
 • Reglagespakar manövreras smidigare och exaktare, vilket kräver mycket mindre kraft
 • Inga motorvibrationer eller missljud överförs via reglagekablarna
 • Kompenserar för höga bränsletemperaturer för att undvika effektförluster i varma klimat

Bibehåller effektivitet och hållbarhet

 • Självdiagnostikfunktion
 • Mycket få rörliga delar i kontroll- och styrsystem

Lättare installation

 • Elektriska anslutningar av plugg-in-typ i stället för konventionella kablar
 • Inga justeringar av reglagekablar behövs
 • Installationer med flera stationer med upp till åtta möjliga kontrollstationer, lätt att planera och installera.
 • Bättre för miljön
 • Låga rökutsläpp och avgasemissioner
 • Ingen överdosering av bränsle under start