2000

2000 - kraftfullt uppsving för ny motorserie

2000 tillkännagav Volvo Penta introduktionen av en helt ny motorserie som kraftigt ökar effekten upp till 1 380 kW (1 850 hk) och expanderar marknaden rejält för företagets produkter för kommersiell sjöfart. Den nya serien är byggd för att uppfylla Volvo Pentas egna höga krav och omfattar raka 6-cylindriga motorer och, för första gången i företagets historia, motorer med V12- och V16-konfigurationer. Motorerna finns över hela världen, med kvalificerad support från utvalda och särskilt utbildade återförsäljare inom Volvo Penta-nätverket.

Den nya stora dieselserien omfattar fem basmotorstorlekar från 24.5- till 65.4-liters slagvolym. Dessa nya motorer öppnar ett helt nytt spektrum av tillämpningar för Volvo Penta-drift. Pålitliga, hållbara och bränsleeffektiva motorer med låga avgasemissioner ger den perfekt kraftkälla för flera tillämpningar, från kustgående fraktfartyg och fiskebåtar till bogserbåtar och pråmar som kör i inlandsfarvatten. De passar också idealiskt som hjälpmotorer och marina generatoraggregat.