Vara

Volvo Pentas helägda fabrik i Vara är världens enda fabrik som är specialiserad på volymtillverkning av marina dieselmotorer. I denna fabrik tillverkas Volvo Pentas världsberömda högprestandadieslar, D4 och D6.