Vårt företag

Volvo Penta är en världsledande leverantör av motorer
och kompletta drivsystem för marina och industriella
applikationer.

Vi strävar efter att ge våra kunder rätt produkt till rätt
pris. Vi arbetar konsekvent med kvalitet, säkerhet
och miljöhänsyn.

 

Vår ställning som ett specialistföretag inom Volvokoncernen
ger oss klara fördelar. Vi har den mindre organisationens
flexibilitet i kombination med koncernens stora tekniska och finansiella resurser.

Fakta om Volvo Penta (pdf)