Vårt företag

Volvo Penta är en världsledande leverantör av motorer och kompletta drivsystem för marina och industriella applikationer.

Vi strävar efter att ge våra kunder rätt produkt till rätt pris. Vi arbetar konsekvent med kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn.

 

Vår ställning som ett specialistföretag inom Volvokoncernen ger oss klara fördelar. Vi har den mindre organisationens flexibilitet i kombination med koncernens stora tekniska och finansiella resurser.