Drifttid och total ägandekostnad

Så här skapar vi förutsättningarna för lång drifttid och låg total ägandekostnad

Maximal drifttid börjar alltid med förstklassig produktkvalitet. Välkonstruerade och robusta motorer och drivsystem med hög prestanda. Material, fantastisk ingenjörskonst och nyskapande 

     

Beprövad teknik ger driftsäkerhet. Volvo Pentas marina kommersiella utrustningar har provats och testats under krävande förhållanden över hela världen – i mer än hundra år.

En supportkälla

 

En supportkälla för hela din verksamhet och en kontaktpunkt för hela paketet: motorer, drivsystem, instrument, tillbehör, service, garantier. Inga problem faller mellan stolarna.

Förutsägbarhet

 

Förutsägbarhet ökar drifttiden. För att kunna förutsäga statusen på driften har Volvo Penta utformat serviceavtal som omfattar den service och det förebyggande underhåll du behöver för att säkerställa optimal drifttid under hela installationens livslängd. Med hjälp av bra garantivillkor, och vid behov ett förlängt garantiskydd, säkerställs drifttiden och produktiviteten ytterligare.

Global service och support

 

Global service och support är viktiga aspekter för att maximera drifttiden. Drifttid innebär tillgänglighet. Volvo Penta kan ge dig support när det gäller delar och kunskap var du än befinner dig tack vare ett globalt servicenätverk och ett världsomfattande logistiksystem. Serviceavtal med olika omfattning förlänger din drifttid ytterligare.


Drifttidsbränsle

Bränsleeffektivitet

Bränsleeffektivitet är den mest avgörande faktorn för drift- och ägandekostnader. Bränsleförbrukningen svarar för den största delen av dina sammanlagda driftkostnader. Alla bränslebesparingar du kan göra påverkar kostnaderna på ett positivt sätt.