Framåtriktad teknik

Framåtriktad teknik


Framåtriktade propellrar har visat sig vara
överlägsna när det gäller prestanda, köregenskaper och inte minst bränsleförbrukning. Eftersom de arbetar i ostört vatten blir framåtdrivningen mycket effektivare än i konventionella inombordssystem.

Eftersom propellertryckkraften är
horisontellt riktad används all kraft till att driva båten framåt. Volvo Penta IPS kan även användas tillsammans med plana skrov. Båten kan därmed konstrueras för minimimotstånd.


 Framåtriktad             

Framåtriktad effektivitet

De dubbla motroterande propellrarna är framåtriktade och arbetar i ostört vatten. Propellertryckkraften är parallell med skrovet. All kraft används för att driva båten framåt.


mindre bränsle, hållbarhet

30 procent mindre bränsle och 40 procent längre körsträcka

Volvo Penta IPS har tydliga bränslefördelar – förbrukningen är hela 30 procent lägre vid marschfart jämfört med en installation med rak axel. Det innebär en körsträcka som är mer än 40 procent längre och naturligtvis en kraftig minskning av avgasutsläpp.

 
 
minimala vibrationer

Minimala vibrationer

Vibrationsnivåerna är låga, bland annat på grund av de dubbla motroterande propellrarna som snurrar utan kavitation under skrovet. Dessutom har installationen en effektiv fjädring, vilket motverkar att vibrationer sprider sig genom systemet.

 
maximal bladarea

Minimalt nav för maximal bladarea

Framåtriktade propellrar utan avgasutlopp genom navet minimerar navdiametern. Det ger en proportionellt mycket större aktiv bladarea och bättre grepp i vattnet.
ökad prestanda

Ökad prestanda

Kombinationen kan verka omöjlig, men samtidigt som bränsleförbrukningen minskar ökar faktiskt också båtens prestanda betydligt. Skillnaden är tydlig vid en jämförelse med raka axlar med samma effekt. En båt med Volvo Penta IPS accelererar mycket snabbare och har högre toppfart.

 
 
inga avgaser

Nästan inga avgaser

Alla avgaser släpps ut genom den bakre framdrivningsenheten och in i propellerflödet och leds därefter ut bakom båten.