perfekt matchning

En perfekt matchning – från roder till propellrar

Volvo Penta IPS är ett komplett och integrerat framdrivningssystem från manöverplatsen till propellrarna Det här ökar kvaliteten och driftsäkerheten. Volvo Penta IPS är konstruerat med säkerhet som en nyckelfunktion och erbjuder en robust konstruktion och redundans i

        

EVC-systemet. Volvo Penta IPS har också flera inbyggda säkerhetsfunktioner som minskar risken för läckage vid en eventuell kollision. Utmärkt manövrerbarhet med en enda motor ökar säkerheten ytterligare. allt konstruerat av volvo penta          

Allt konstruerat av Volvo Penta

 

Volvo Penta IPS är ett heltäckande paket där motor, drivenhet och propellrar har utvecklats parallellt för att matcha varandra perfekt. Vi har tagit fram tre olika drivenhetsstorlekar som noggrant matchar kraften och vridmomentet i varje motor. Det innebär att effektiviteten och tillförlitligheten hos Volvo Penta IPS alltid behålls helt och fullt.

 

En kontakt

 

För Volvo Penta IPS har du en enda kontakt för alla ärenden.
Komponenterna i hela framdrivningssystemet kan beställas direkt
från din lokala Volvo Penta-återförsäljare. Det innebär enkel service och
att du snabbare kommer ut till sjöss igen om du skulle råka ut för ett missöde
under säsongen.

             en kontakt för alla frågor