Användningsområden

 arbetsbåtar

Arbetsbåtar och bogserbåtar

Volvo Penta har under lång tid levererat motorer till tung sjötransport. Hållbarhet är nyckelfaktorn. Dessutom ger Volvo Pentas marinmotorer låga ägandekostnader tack vare den låga bränsleförbrukningen, möjligheter till service i hela världen och långa underhållsintervall. >>

 
 passagerare

Passagerartransporter och sightseeing

Inom alla former av passagerartransporter är säkerhet, tillförlitlighet och drifttid nyckelfaktorerna. Volvo Penta levererar allt det här och i samarbete med ledande klassificeringsorgan erbjuder vi fullt klassificerade motorer och styrsystem. >>

 


 Kustsjöfart

Kustsjöfart och flodtransporter

Vid kontinuerlig drift är driftsäkerheten och en låg bränsleförbrukning avgörande. Volvo Penta har ett komplett produktprogram som ger optimerad prestanda, låg bränsleförbrukning och utmärkt driftekonomi och som dessutom uppfyller de strängaste utsläppskraven >>

 
 Konstruera, bygg och använd

Konstruera, bygg och använd

Volvo Penta är din partner under varje steg i ett projekt – tekniska data, ritningar och applikationsingenjörer under konstruktionsfasen, säkra leveranser och aktiv support under byggfasen och service och support från Volvo Pentas globala återförsäljarnätverk under driftfasen. >>

Kustbevakning och patrullering 

Kustbevakning och patrullering

Prestanda och säker manövrering är två helt avgörande faktorer vid krävande kustbevakningsinsatser. Volvo Pentas motorer och drivsystem är kända för sin enastående accelerationsförmåga och sina lastbärande egenskaper. >>

 

 försörjningsbåt

Försörjningsbåtar och offshoreström

Volvo Penta levererar ström till ett antal olika användningsområden inom offshorebranschen. Atex-certifierade motorer för zon 2, SOLAS-godkända motorer för räddnings- och MOB-båtar och generatoraggregat för försörjningsbåtar. Volvo Penta IPS används som drivsystem i servicefartyg för vindkraftverk och i många andra typer av båtar. >>

 
 Referensinstallationer

Referensinstallationer

Ett urval av rapporter med motor- och båtdata från olika installationer som har använts genom åren. >>