kustbevakning

Kustbevakning och patrullering

Prestanda och säker manövrering är två helt avgörande faktorer vid krävande kustbevakningsinsatser. Volvo Pentas motorer och drivsystem är kända för sin enastående accelerationsförmåga

och sina lastbärande egenskaper. En av förklaringarna till det är Volvo Pentas unika marina vridmomentet, som kännetecknas av ett högt vridmoment vid låga varvtal och ett fullgasmoment som kan hantera stora laster.

Högt vridmoment

 

Volvo Pentas motorer och drivsystem är kända för sin enastående accelerationsförmåga och sina lastbärande egenskaper. Förklaringen är det marina vridmomentet som är unikt för Volvo Penta. Ett högt vridmoment vid låga varvtal ger dig

• snabb acceleration till planing

• massiv manövreringseffekt, vid höga varvtal ökar fullgasmomentet om varvtalet sjunker

• effektiv drifthastighet även när det är grov sjö och båten är fullastad.

      Högt vridmoment 


common rail                

Common rail-drev

 
Volvo Pentas sortiment av dieseldrevpaket är marknadens främsta. Common rail-dieselmotorer är marindieselmotorer som har utvecklats och tillverkats av Volvo Penta enbart för marint bruk. DPH Duoprop är det mest robusta och driftsäkra drev som går att få tag på.

De är byggda för att hantera motorernas vridmoment och effekt och ger en enastående effektivitet i alla hastigheter. De ger säker körning och manövrering även i grov sjö.